BBRC

Walne Zgromadzenie Członków

Zapraszamy na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków w dniu 27 czerwca 2020 r g 9.00 drugi termin 9.10, które odbędzie się w siedzibie klubu przy ul. Narutowicza 7/9 l.416

W związku z rezygnacją Prezesa Zbigniewa Grądys z funkcji proponowany jest następujący

Plan spotkania:

1. Otwarcie spotkania

2. Głosowanie nad sprawozdaniem za 2019 rok

3. Głosowanie nad sprawozdaniem za 2020 rok

4. Wybór nowego Prezesa i Zarządu

5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Członków klubu którzy chcą wziąść udział prosimy o informację na maila klubowego Biuro@bbrclodz.pl do dnia 20 czerwca.

Musimy wiedzieć czy wynajmować większą salę.

Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie, którzy ukończyli w dniu 27 czerwca 16 lat.