BBRC

Zmiana Zarządu klubu BBRC Łódź

23 stycznia 2014 roku Walne Zgromadzenie Członków klubu BBRC Łódź wybrało nowy zarząd klubu oraz zmieniło ilości członków Zarządu klubu.
Z funkcji prezesa zrezygnował Michał Czerwiowski, z funkcji skarbnika- Bartosz Rodak.  Dotychczas trzyosobowy Zarząd został zastąpiony przez pięcioosobowy w składzie:
Zarząd:
Zbigniew Grądys - Prezes
Damian Klimek - Zastępca Prezesa
Natalia Malczyk - Sekretarz
Szymon Walczak - Skarbnik
Edyta Krukowska - Członek Zarządu

 Na spotkaniu wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej. Kadencja władz klubu trwa 4 lata.

Komisja rewizyjna:
Amadeusz Kottas - Przewodniczący
Marta Jarecka - Sekretarz
Maciej Nowak - Członek