BBRC

Lekcje rugby

BBRC Łódź kolejny rok organizuje Ligi Rugby Tag, które mają na celu propagować rugby oraz klub BBRC Łódź wśród uczniów łódzkich szkół. Dodatkowo przeprowadzana jest rekrutacja do sekcji młodzieżowych, ponieważ podczas turniejów oraz lekcji pokazowych, trenerzy BBRC Łódź zapraszają młodych adeptów rugby na treningi.

W przeciągu 2 tygodni odbyło się 9 lekcji pokazowych w 6 szkołach.
Lekcje przeprowadzają Zbigniew Grądys, Marta Jarecka, Damian Klimek
i Piotr Mrowicki.

Lekcje odbywają się w: Szkoła Podstawowa nr1, Szkoła Podstawowa nr139, Szkoła Podstawowa nr111, Szkoła Podstawowa nr10, Gimnazjum nr34, XLIII Liceum, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. W planach są lekcje w kolejnych szkołach.
Każdemu z trenerów przypisane są szkoły w których prowadzi zajęcia i tak:
Zbigniew Grądys: SP111, SP139, GIM34, XLIII LO
Marta Jarecka: SP1 i SP139
Damian Klimek: XLIII LO, GIM34 - skupia się na trenujących dziewczynkach
Piotr Mrowicki: SP10
W każdej ze szkół zajęcia są przeprowadzane co najmniej raz  w tygodniu

Dodatkowo współpracują z nami: Gimnazjum nr41 gdzie uczy Szymon Walczak oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kurowicach gdzie uczy Artur Mrowicki.

(zg)