BBRC

Walne Zgromadzenie Delegatów PZR

10 grudnia br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Rugby. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Związku zasadami, dotyczącymi wyboru delegatów, klub sportowy BBRC Łódź otrzymał mozliwość zgłoszenia aż trzech delegatów- dwa mandaty przysługiwały za grę w I Lidze, jeden za prowadzenie sekcji kobiet. Na stronie Polskiego Związku Rugby opublikowano oficjalną listę zgłoszonych delegatów:

lista delegatów na W.Z.D.

Zgodnie z wyborem Walnego Zgromadzenia Członków BBRC Łódź delegatami z ramienia klubu zostali:  Edyta Krukowska, Michał Czerwiowski, Zbigniew Grądys.
Niestety nadal nielicznie reprezentowane jest środowisko kobiet, wobec którego również mają zostać podjęte istotne decyzje. Spośród zaledwie 5 pań obecnych na liście , tylko dwie  zgłoszone zostały przez kluby posiadające sekcje żeńskie: BBRC Łódź oraz RC Częstochowa.

Obrady, podczas których dojdzie do wyboru nowego Prezesa Polskiego Związku Rugby, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozpoczną się o godzinie 11.00 i potrwają do 17.00. Szczegółowy porządek obrad tutaj.